Skip to main content
El Centre de Tipificació Ramadera de Pollença

El Centre de Tipificació Ramadera de Pollença

Garantia de me de qualitat

Actualment,88 explotacions ramaderesde diferents indrets deMallorcaporten els seus mens al Centre de Tipificació de la Cooperativa Pagesa de Pollença. Tots aquests ramaders duen els animals, nascuts a les seves explotacions (la majoria d’elles ubicades a la zona dePollençai als municipis propers) i allà els animals passen per una màniga de classificació que els distribueix en lots homogenis. Els que es poden comercialitzar se'n van cap al mercat i els altres queden al centre de tipificació fins que compleixen els requisits. D'aquesta manera es garanteix la producció de carn de me de primera categoria.

El mercat demana productes clarament definits i amb una qualitat controlada, cosa que es tradueix en seguretat alimentària. És per aquest motiu que, el 2010, laCooperativa Pagesa de Pollençava projectar la construcció d'un centre de tipificació que es va inaugurar cinc anys més tard, el 18 de setembre del 2015. La inversió total va ser de 800.000 €, dels quals elGovern de les Illes Balearsen va aportar 290.000 € a través delPla de desenvolupament rural, cofinançat amb laUnió Europea.

Els pagesos que conformen la Cooperativa Pagesa de Pollença, amb el seu president Martí Solivellas al capdavant, varen executar un projecte per produir carn de qualitat, garantida per la identificació Me de Pollença i per poder-lo dur endavant necessitaven disposar d'aquest centre de tipificació.

Què és el Centre de Tipificació de la Cooperativa Pagesa de Pollença?

El Centre de Tipificació de la Cooperativa de Pollençaés el lloc on els ramaders porten els seus mens i s'hi duu a terme una classificació d'acord amb el pes, sexe, raça i conformació. El me passa per una bàscula i, a partir d'aquí, són distribuïts per una màniga classificadora. D'aquesta primera selecció, uns animals podran anar a l'escorxador i altres, els que no compleixen els requisits, quedaran al centre de tipificació un mínim de temps, al voltant de tres setmanes, abans de tornar a optar a ser sacrificats.

La nau es va construir a la finca de l'Hort de can Reus, propietat de laCooperativa Pagesa, i té 1.200 m² dividits en dues parts; una zona de corrals i mànigues de classificació, i una altra on es guarda el menjar i la maquinària per elaborar-lo. En total té una capacitat per uns 1.000 mens, però sempre es mourà a nivells inferiors. Això pot representar una xifra anual que oscil·la entre els 15.000 i els 18.000 mens que podrien passar pel centre

Les explotacions ramaderes incorporades a laCooperativa Pagesa de Pollença, compleixen també una important funció de gestió mediambiental en el marc de laSerra de Tramuntanai el seu entorn immediat.

4