Skip to main content
14 tones de llana s'exporten de Pollença a Catalunya

14 tones de llana s'exporten de Pollença a Catalunya

LaCooperativa Pagesa de Pollençaexporta 14 tones de llana cap a Catalunya. AlCentre de Tipificació Ramadera de Pollença s'emmagatzema la llana que prové d'un centenar de finques on realitzen la tosa.
 
A laCooperativa Pagesa de Pollençafan un primer triatge. Estenen la llana i fan dues fileres que donen la volta al magatzem i, després, una empacadora passa per damunt els caramulls de fibra d'animal i en fa bales. Aquestes bales són enviades cap aBarcelonaon sotmeten la llana a un segon triatge, concretament a una empresa ubicada al polígon industrial deCan Magre a Santa Eulàlia de Ronçana, RMT (Recuperación de Materiales Tèxtiles S.A.). Porteriorment, s'envia a uns safareigs de llana a Portugal, on la netegen i la converteixen en fils.
 
"Un temps la llana tenia molta sortida. Per exemple, quan s'havien de casar compraven llana per fer els matalassos. Ara, això no té raó de ser", comenta el president de la Cooperativa Pagesa de Pollença Martí Solivellas i explica les desavantatges d'emprar llana com aïllant en la construcció d’immobles.

EL Preu de la llana

Trenta anys enrere la llana es pagava a 200 pessetes. Avui, a 13 cèntims més IVA per al pagès i a 25 cèntims més IVA per a les cooperatives pageses. "Pagam la feina de cinc persones per poder fer les bales, i  hem de contractar la màquina i el transport fins a la Península. No hi guanyam, però tampoc no hi perdem, empatam. És un servei més que donam als nostres socis", apunta Solivellas.

Residu perillós

D'acord amb el Reglament CE 1774/2002, la llana és considerada un Subproducte d'Origen Animal No Destinat al Consum Humà (SANDACH). "En l'àmbit Europeu es tracta d'un residu animal, amb les seves especificitats en el maneig. A Mallorca, actualment no hi ha cap lloc per al seu tractament, per la qual cosa la llana procedent de la tosa s'ha de ser emmagatzemada a les explotacions o a les cooperatives per a la seva posterior exportació a la península, ja que no es pot cremar, ni enterrar. El que estam oferint als nostres socis és una sortida a un residu perillós. D'aquesta manera, el pagès no s'enfronta a una multa", assenyala Solivellas.

6